ZAVAROVANI IN ODGOVORNI

Registracije in zavarovanja

Vozila zavarujemo pri zavarovalnicah Triglav, Sava in Generali.

Opravljamo vse postopke, povezane z  evidenco vozil – registracija vozil, podaljšanje registracije, odjava vozila iz prometa, prepisi lastništev in ostalo.

Cenik storitev 

Naziv storitve Cena v EUR
Registracija novega vozila/izdaja PD 19,90
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 12,50
Zamenjava PD 19,90
Sprememba podatkov o vozilu 11,90
Zamenjava reg. tablic 19,90
Sprememba podatkov o lastniku 19,90
Sprememba tehničnih podatkov 19,90
Sprememba zavarovanja 7.50
Vpis namena vozila 7.50
Izdaja potrdila iz evidence – odjava 7.50
Preklic soglasja uporabnika 5,90
Sprememba uporabnika 5,90
Podaljšanje veljavnosti PD s spremembo uporabnika 11,90
Obvestilo datuma prvega tehničnega pregleda lahki priklopnik 7.50
Odjava vozila – iz prometa 11,90
Odjava vozila s spremembo lastništva 11,90
Sprememba lastništva neregistriranega vozila 11,90
Vnos emša tujca 11,90
Identifikacija kupca ALI prodajalca 6,00
Fotokopiranje – list A4 0,10