VEDNO SKLADNI S PREDPISI

Homologacije

Identifikacija, ocena tehničnega stanja in predelave vozil

IDENTIFIKACIJA IN OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZILA

Za vozila kategorije M1 (osebni avtomobil), N1 (tovorno vozilo do 3500 NDM), vseh kategorij L (kolesa z motorji, motorna kolesa, štirikolesa ipd.) in O1 (lahki priklopnik do 750 kg NDM), pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (nova vozila z enotno evropsko homologacijo, že registrirana vozila).

Pri pregledu se preveri celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu.

Za »uvoženo« vozilo z enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles,… ), vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja v kontrolnem organu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom.

Vlogi je potrebno priložiti:

– Izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora – – vozila za vozilo z enotno evropsko homologacije
– Registracijski dokument (v kolikor gre za rabljeno vozilo)
– Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo)
– Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
– Osebni dokument vložnika
– Davčno številko vložnika

Po preverjanju celovitosti vloge in priložiti vseh potrebnih dokumentov se izvede pregled vozila – postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja.

V kolikor je pregled pozitiven, se stranki izroči izjava o emisijah, s katero gre stranka na davčni urad. Po izpolnjeni davčnih obveznosti do države, se je potrebno vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek dokonča z izdajo Potrdila o skladnosti.

PREDELAVE VOZIL

Za vozila kategorije M1 (osebni avtomobil) pregledujemo in vpisujemo v potrdilo o skladnosti naslednje predelave vozila:
– mehanske naprave za spenjanje vozil (vlečne kljuke)
– pnevmatike in platišča
– zatemnitev stekel
– vgradnja svetlobne opreme
– izpušne sisteme
– vgradnja spojlerjev
– sprememba vzmetenja
– sprememba barve vozila

Za vozila kategorije N1 (tovorno vozilo do 3500 kg NDM) pregledujemo in vpisujemo v potrdilo o skladnosti naslednje predelave vozila:

– mehanska naprava za spenjanje vozil
– pnevmatike in platišča
– zatemnitev stekel
– sprememba barve vozila

Za vozila kategorij L (L1e-kolo z motorjem, L2e-moped trikolo, L3e-motorno kolo, L4e-motorno kolo z bočno prikolico, L5e-trikolo, L6e-lahko štirikolo, L7e-štirikolo) pregledujemo in vpisujemo v potrdilo o skladnosti naslednje predelave vozila:

– spremembe na izpušnem sistemu
– sprememba barve vozila

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (PDF)

OBRAZCI: