VEDNO SKLADNI S PREDPISI

Dokumentacija

Seznam dokumentacije za postopke na področju skladnosti vozil

Obvezne priloge k vlogi za posamezni postopek so naslednje:

POSTOPEK OBVEZNE PRILOGE

POPV

Mehanska naprava za spenjanje vozil kat. v. M1,N1

– prometno dovoljenje, za že registrirana vozila

– potrdilo o skladnosti oziroma izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti,

– potrdilo o vgradnji oziroma tehnično poročilo o predelavi vozila,

– dokument o odobritvi za vgrajene dele oz. dokument iz katerega so razvidni homologacijski podatki za vgrajene dele, navodila za vgradnjo,

-pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

POPV

Pnevmatike in platišča kat. v..M1,N1

– prometno dovoljenje, za že registrirana vozila

– Potrdilo o skladnosti oziroma izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti,

– potrdilo vgradnji oziroma tehnično poročilo o predelavi vozila,

– dokument o odobritvi vgrajenih delov-pri platiščih s prilogami o morebitnih omejitvah,

– pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

POPV

Zatemnitev stekel kat. v. M1,N1

– prometno dovoljenje, za že registrirana vozila

– Potrdilo o skladnosti oziroma izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti,

– tehnično poročilo o predelavi,

– dokument o odobritvi vgrajenih delov,

– pooblastilo lastnika ,če vložnik ni lastnik vozila

POPV

Vgradnja spojlerjev kat. v. M1

– prometno dovoljenje, za že registrirana vozila

– Potrdilo o skladnosti oziroma izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti,

– potrdilo o vgradnji oziroma tehnično poročilo,

– dokument o odobritvi vgrajenih delov,

– pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

POPV

Spremembe vzmetenja kat. v. M1

– prometno dovoljenje, za že registrirana vozila

– Potrdilo o skladnosti oziroma izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti,

– tehnično poročilo o predelavi vozila,

– homologacijski certifikati oziroma dokument o odobritvi vgrajenih delov,

– potrdilo o opravljeni kontroli geometrije podvozja z izmerjenimi vrednostmi,

– pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

POPV

Sprememba barve kat. v. M1, N1, L

– prometno dovoljenje, za že registrirana vozila

– potrdilo o skladnosti oziroma izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti,

– tehnično poročilo,

– dokument o odobritvi vgrajenih delov,

– pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

POPV

Spremembe na izpušnem sistemu kat. v. M1, L

– prometno dovoljenje-za že registrirana vozila,

– potrdilo o skladnosti vozila ali Izjava o ustreznosti vozila,

– tehnično poročilo predelave vozila,

– certifikat oz. dokument o odobritvi vgrajenega dela,

– navodila za vgradnjo,

– pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik

IOTSV

Vozil  kat. M1, N1, L in O1

– original dokazilo o lastništvu (pri novem in rabljenem vozilu),

– original prometno dovoljenje oz. overjena kopija (pri rabljenem vozilu),

– COC-ES certifikat (pri novem vozilu),

– uvozna carinska listina za uvoženo vozilo (vozila izven EU),

– pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik


Pri vseh POPV postopkih velja, če je vozilo novo, potem je namesto prometnega dovoljenja potrebno priložiti dokazilo o lastništvu.

Če vložnik vloži nepopolno vlogo za izvedbo postopka kontrole in jo kljub zahtevi za dopolnitev v 30-ih dneh ne dopolni, kontrolni organ vlogo zavrže.